Grupa III

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa III

,,Baśń o stalowym rycerzu"- to właśnie tę bajkę przedstawiali nam seniorzy z klubu pod nazwą ,,Hallo Grupa" w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytamia Dzieciom  w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Kolejna wizyta w Bibliotece.
czytaj więcej

Dnia 24.04.2017r. wzięliśmy udział po raz kolejny w akcji sprzątania świata. Każdy  otrzymał specjalne rękawice u ruszyliśmy do akcji.

Kolejny raz,, sprzątamy  świat
czytaj więcej

Wczoraj odwiedziliśmy naszą pobliską Bibliotekę. Pani bibliotekarka przeczytała nam bajeczkę o Basi, po czym wykonaliśmy ciekawe pudełeczka z kolorowego papieru. Bardzo nam się podobało. Na koniec Pani bibliotekarka zaprosiła nas , abyśmy odwiedzili ją z rodzicami.

Z wizytą w Bibliotece.
czytaj więcej
  • Co Robimy w kwietniu...

 

 

       Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc - kwiecień

 

        • Zapoznanie dzieci z tradycją świąt wielkanocnych.

        • Doskonalenie umiejętności tworzenia zbiorów, przeliczania i porównywania liczby elementów w zbiorze.

        • Rozwijanie samodzielności w zakresie samoobsługi i wykonywania prac użytecznych.

        • Rozwijanie zdolności uważnego słuchania ze zrozumieniem i krytycznego odbioru utworu literackiego     (dostrzeganie jego humorystycznych ,treści  nazywanie

            pozytywnych i negatywnych cech charakteru bohaterów).

         • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozumienie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

       • Umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy na temat wsi i zwierząt hodowlanych (uświadomienie potrzeby hodowania zwierząt, wskazanie,                                                                                                                

          Jakie korzyści przynosi to człowiekowi

          • Wspieranie dzieci w podejmowaniu prób globalnego czytania prostych wyrazów.

           • Umożliwianie zdobywania doświadczeń w mówieniu oraz byciu słuchanym.

         • Wdrażanie do właściwego, bezpiecznego posługiwania się narzędziami oraz kształcenie umiejętności organizowania sobie miejsca do pracy.

         • Kształtowanie u dzieci intuicyjnego rozumienia zdrowia;

          • Zapoznawanie z zawodem lekarza, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracowników służby zdrowia;

         • Kształtowanie właściwych zachowań związanych z wizytami w gabinecie lekarskim;

         • Wyrabianie u dzieci zdrowych nawyków żywieniowych, przyzwyczajanie do dbania o sprawność fizyczną i własne zdrowie;

         • Rozwijanie zdolności kodowania i dekodowania informacji za pomocą symboli i słów;

         • Kształtowanie właściwego stosunku do ludzi chorych (współczucie, chęć niesienia pomocy).

       • Kształtowanie u dzieci przekonania o konieczności poszanowania przyrody i obowiązku dbania o nią;

       • Zapoznanie z przyczynami zanieczyszczania środowiska naturalnego (wody, gleby, powietrza);

       • Zachęcanie do czynnego udziału w akcjach propagujących idee ekologiczne (np. w akcji „Sprzątanie świata”);

       • Rozwijanie umiejętności grupowania, porządkowania różnych rzeczy;

        • Rozwijanie umiejętności uogólniania, wnioskowania i wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych;

        • Zachęcanie dzieci do eksperymentalnego poznawania świata przyrody;

Dnia 22.03.2017r. w naszej grupie obchodziliśmy ,,Obchody Dnia Wody". Dzieci uświadomiły sobie jak wielkie znaczenie dla życia ma woda. Dzieliły się swoim doświadczeniem do czego mozna wykorystać wodę i jak można zapobiec oszczędzaniu tego cennego źródła.

Obchody Dnia Wody.
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 | Strona 6 |

Galerie

zdjecia