Grupa IV

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV            

 • Nad czym pracujemy w listopadzie..

 

 • Wdrażanie do uważnego odbioru opowiadań, wierszy, piosenek  z repertuaru dziecięcego oraz utworów muzyki klasycznej.
 • Przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków.
 • Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych (np. zażywanie lekarstw wyłącznie pod opieką dorosłego).
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych w zakresie odpowiedniej diety, ruchu i higieny osobistej.
 • Uświadomienie roli ciekawego hobby w życiu człowieka.
 • Wskazanie twórczych sposobów spędzania wolnego.
 • Zapoznanie z obrazem graficznym głosek m, t oraz wyrazami podstawowymi:mama, tata.
 • Ćwiczenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej i fonemowej.
 • Rozwijanie sprawności małej motoryki, kreślenie szlaczków literopodobnych i liter po śladzie.
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
 • Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
 • Kształtowanie pojęcia stałości liczby.
 • Badanie właściwości figur geometrycznych podczas składania origami i układania tangramów.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.

Razem z Panią Ulą pracującą w Cik-u,braliśmy udział w  ciekawych zabawach artystycznych.

Warsztaty artystyczne w Cik-u
czytaj więcej
Nasza zabawa
czytaj więcej

Tym razem Pani Bibliotekarka czytała nam bajeczkę o Misiu. Towarzyszyła nam telewizja łużyce

Jesteśmy w Bibliotece.
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |