Grupa IV

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV            

 • Karnawał w przedszkolu.

Dnia 03.02.2018r.o godz.8.30 w naszym przedszkolu odbędzie się bal karnawałowy, na który zapraszamy wszystkie dzieci. Bedą wykonywane zdjęcia pamiątkowe, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie do nauczycielki rodzaju wykonanego zdjęcia.

 • Mikołaj w przedszkolu.
 • Zadania na grudzień...

 

W GRUDNIU REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE CELE:

 

 

 • Ø Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich, piosenek z dziecięcego repertuaru oraz utworów muzyki poważnej i wypowiadania się

na ich temat.

 • Ø Zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami Świąt Bożego Narodzenia w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Zwrócenie uwagi

na występujące podobieństwa i różnice.

 • Ø Kultywowanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
 • Ø Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego podczas zagadek słownych, sensorycznych,

logicznych, eksperymentów.

 • Ø Wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas zabaw logicznych, słownych i gier planszowych.
  • Ø Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, klasyfikowania obiektów, układania rytmów, prawidłowego posługiwania się

określeniami:mniej, więcej, tyle samo, najmniej, najwięcej.

 • Ø Kształtowanie pojęcia stałości objętości płynu.
 • Ø Zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia długości.
 • Ø Zapoznanie ze znakiem graficznym liczb cztery, pięć – cyframi: 4, 5.
 • Ø Doskonalenie orientacji przestrzennej, orientacji w schemacie ciała oraz orientacji na kartce papieru.
 • Ø Zapoznanie z obrazem graficznym głosek d, p oraz wyrazami podstawowymi dom, papuga.
 • Ø Rozwijanie sprawności grafomotorycznej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez ćwiczenia motoryki małej, kreślenie szlaczków

literopodobnych oraz liter.

 • Ø Rozbudzanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.
 • Ø Doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej podanych wyrazów.
 • Ø Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka. .
 • Ø Kształtowanie postawy proekologicznej.
 • Ø Rozbudzanie zainteresowania światem zwierząt.
 • Ø Poznanie pracy weterynarza oraz rozbudzanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt.
 • Ø Zwrócenie uwagi na występowanie takich zjawisk społecznych jak samotność czy bezdomność.
 • Ø Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się nowymi technikami plastycznymi.
 • Ø Rozwijanie wyobraźni, kreatywności, twórczej postawy
 • Ø Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez różne formy aktywności muzyczno-ruchowej.
 • Ø Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez ćwiczenia poranne, gimnastyczne i zabawy ruchowe.
  • Ø Zrozumienie znaczenia ruchu na świeżym powietrzu dla zdrowia człowieka.
 • XXI SPARTAKIADA PRZEDSZKOLAKÓW

!.12.2017r. wzięliśmy udział w XXI Spartakiadzie Przedszkolaków, która odbyła sie w Szkole Podstawowej Nr 1. Zajeliśmy II miejsce - trzeba dodać ,że zabrakło nam tylko jednego punktu ,aby zwyciężyć.

W spartakiadzie wzięło udział 12 przedszkoli, dlatego to miejsce jest dla nas dużym sukcesem.

 • Warsztaty w Bibliotece

Tym razem byliśmy w bibliotece na warsztatach pt.,,Poznajemy świat morski"Poszerzyliśmy wiedzę o nowe wiadomości z zakresu przyrody- poznaliśmy zwierzęta morskie, dowiedzieliśmy się jak podróżuje się statkiem itp.

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |

Przeczytaj także