Grupa IV

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV            

Tym razem Pani Bibliotekarka czytała nam bajeczkę o Misiu. Towarzyszyła nam telewizja łużyce

Jesteśmy w Bibliotece.
czytaj więcej
 • Naad czym pracujemy w październiku...

 

PAŹDZIERNIK

Nad czym będziemy pracować :

 

 • Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.  
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich domów oraz gatunków drzew.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem.
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i  oraz wyrazami podstawowymi:ekran, igła.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
 • Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych.
 • Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
 • Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania, przygotowania drobnej przekąski.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami na mapie pogody oraz słownictwem koniecznym do wysłuchania i zrozumienia prognozy pogody.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
 • Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania, nazywania i badania własności figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy,największy podczas szeregowania
 • pod względem wielkości.
 • logicznych, eksperymentów.
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego za pomocą zagadek słownych, sensorycznych,
 • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

 

 

 • Festyn tuż, tuż.

Dnia 23.09.2018r. o godż 10.00 na retenie basenów MOSIR, odbędzie się festyn sportowy, który będzie min.uwieńczeniem programu polsko - czeskiego: ,,Transgraniczne przedszkolaki promują zdrowe smaki"i. Nasz grupa wystąpi w krótkim programie artstycznym  promującym zdrowe żywienie, dlatego też mile widziane są wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Zakonczenie imprezy- 14.00. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 Dzisiaj był bardzo ciekawy dzień. Zostaliśmy zaproszeni na bajkę do biblioteki, którą zaprezentowalia nam grupa seniorów z MCC Cik - Halo  Grupa.

Nasza pierwsza wizyta w Bibliotece.
czytaj więcej

To dzisiaj wyruszyliśmy po raz kolejny do akcji ,,Sprzątanie świata", Tym razem oddaliliśmy się nieco  od przedszkola ,żeby posprzątać nasze środowisko. Każdy pracował jak przysłowiowa mrówka.

AKCJA,,SPRZĄTAMY ŚWIAT
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 |