Co robimy w październiku !

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa V » Co robimy w październiku !

Co robimy w październiku !

1.Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięcą, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi podczas zabawy.

2.Współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie - przestrzegamy wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

3.Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji.

4.Klasyfikujemy - dary jesieni, owoce i warzywa; poznajemy zapis cyfrowy liczb - 1, 2.

5.Utrwalamy nazwy: owoców, warzyw oraz darów jesieni.

6.Poznajemy uroki Jesieni - omawiamy zmiany zachodzące w przyrodzie, poznajemy zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy.

7.Uczestniczymy w spektaklach teatralnych: O dzielnym szewczyku - wiemy, jak należy zachować się w miejscu publicznym /11.10.2017/.

8.Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej: d - o - m, o - w - o - c - e.

9.Dzielimy słowa na sylaby: do - mek, kasz - tan.

10.Rozwijamy zainteresowania czytaniem - czytamy wyrazy o prostej budowie fonematycznej.

11.Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez: malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie i lepienie.

12.Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w sali i na podwórku.