Akcja charytatywna TULIPANY MOCY

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI AKCJI CHARYTATYWNEJ „TULIPANY MOCY” NA RZECZ DZIECI Z DYSTROFIĄ MIĘŚNIOWĄ DUCHENNEA PODOPIECZNYCH FUNDACJI „PRO SATUTE”

PRZEPROWADZONEJ PRZEZ DZIECI MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 4
W BOLESŁAWCU

 

 

 

W miesiącach wrześniu i październiku 2019 r. dzieci, nauczyciele, dyrektor i rodzice  Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu włączyli się w Ogólnopolską Akcję Charytatywną „Tulipany mocy” wspierającą dzieci z dystrofią mięśniową Duchennea. Celem akcji było pozyskanie funduszy na terapię i rehabilitację dzieci podopiecznych Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej przy  Akademii Medycznej w Białymstoku i fundacji „Pro Salute”.

Wszyscy zaangażowani w akcję wykonali około stu czerwonych tulipanów techniką origami. Rozpowszechnienie i  podsumowanie akcji nastąpiło dnia 12.10.2019 r.  podczas I Rodzinnego Pikniku Bolesławieckich Przedszkoli Publicznych w Bolesławcu. Każdy z uczestników festynu mógł zakupić tulipana. Po przeliczeniu pieniędzy okazało się, że zbiórka okazała się sukcesem. Uzbierano 560,00 zł. Które zostały wpłacone na konto dzieci z DDM.

Koordynatorem akcji jest nauczycielka Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bolesławcu Pani Jolanta Burczy