Góra Grosza

 Zapraszamy do udziału w akcji „Góra Grosza”. Zbieramy drobne monety, aby pomóc dzieciom, które wychowują się w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pomagajmy innym w myśl zasady:

Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie.