Piramida żywienia.

Dzieci dokonały rekonstrukcji "Piramidy żywieniowej".  Dodały na najdłuższym pasku "Ruch i sport".

W naszym życiu bardzo ważny jest ruch. Ruch i jedzenie zdrowej żywności mówi o naszym zdrowym Stylu Życia.

Taki trójkąt nazwano Piramidą

Jest to Piramida Zdrowego Żywienia i Stylu Życia.