Co będziemy robić w lutym ?

Co robimy w lutym :

 

 • Poznajemy  różnego typu zawody
 • wzbogacamy słownictwo o słowa związane z omawianymi zawodami,
 • wzmacniamy poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
 • rozwijamy umiejętności formułowania pytań,
 • rozpoznajemy  bohaterów znanych baśni,
 • rozwijamy umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • poznajemy małe litery i wielkie litery,
 • rozwijamy umiejętności liczenia,
 • utrwalamy znajomość poznanych figur geometrycznych,
 • określamy, dlaczego dany element należy do jednego zbioru i do drugiego zbioru,
 • uczymy się układów ruchowych do piosenek,
 • rozwijamy  sprawność manualną,
 • przedstawiamy  słowami uczucia i nastroje,
 • zapoznajemy się  ze zjawiskiem topnienia,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego
 • uczestniczymy w koncertach muzycznych i przedstawieniach teatralnych
 •