Co robimy w lutym

 • Przestrzegamy zasad zgodnej i bezpiecznej zabawy w sali, stosujemy zwroty grzecznościowe
 • Porządkujemy zabawki po skończonej zabawie
 • Bierzemy udział w zabawach ze śpiewem, rytmicznych, ruchowo-naśladowczych, gimnastycznych
 • Uczestniczymy w zabawie karnawałowej, koncercie muzycznym
 • Rozwijamy umiejętność słuchania krótkich tekstów literackich , słuchamy bajek czytanych przez zaproszonych rodziców
 • Doskonalimy umiejętność liczenia w granicach 3 i w dostępnym zakresie, rozumiemy określenie: mniej, więcej
 • Tworzymy proste układy rytmiczne, klasyfikujemy przedmioty według koloru i przeznaczenia
 • Rozwijamy orientację w schemacie ciała, rozumiemy określenia: na, pod, na górze, na dole
 • Ćwiczymy mięśnie aparatu mowy poprzez udział w zabawach logopedycznych
 • Budujemy proste wypowiedzi zrozumiałe dla toczenia
 • Wiemy w jaki sposób należy dbać o higienę
 • Uczestniczymy w akcji: Zaszczep się wiedzą o szczepieniach - poznajemy przygody niedźwiadka Szczepana
 • Rozwijamy sprawność manualną poprzez: malowanie, lepienie, doskonalimy umiejętność posługiwania się klejem
 • Obserwujemy przyrodę, dostrzegamy zjawiska atmosferyczne  charakterystyczne dla zimy