BUZIĘ ĆWICZYMY, PIĘKNIE MÓWIMY - SZARY KOTEK - UTRWALAMY GŁOSKĘ SZ

BUZIE ĆWICZYMY, PIĘKNIE MÓWIMY – SZARY KOTEK

Cele

Dziecko

- potrafi wykonać ćwiczenia oddechowe; wydłuża fazę wdechu i wydechu

- dziecko prawidłowo wypowiada głoskę sz w sylabach,  na początku i końcu wyrazu

- ćwiczy pamięć i uwagę

- rozwija koordynację wzrokowo-ruchową

- rozwija słuch fonematyczny: dzieli słowa na sylaby, tworzy nowe słowa na podaną sylabę, wyszukuję słowa, które zaczynają się na taką samą głoskę

- rozwija sprawność manualną, inwencję twórczą podczas wykonywania pracy plastycznej

 

1. Zabawy oddechowe- Kto dalej

Poproś dziecko, by przetransportowało piłeczkę pingpongową ( papierek, piórko) z jednego miejsca na drugie, wyłącznie za pomocą oddechu (dmuchając i nadając np.  piłce kierunek)

 

od kanapy do fotela,

najdalej jak umiesz (i mierzycie miarką),

żeby przeleciała przez próg,

do schodów,

na koniec dywanu itd.

ZABAWY LOGOPEDYCZNE - UTRWALAMY GŁOSKI SZ,

Jak można wywołać głoskę sz

Za pomocą np. zimnego trzonka łyżeczki (delikatnie dotknąć nim czubek języka i miejsce za wałkiem dziąsłowym, tak, by dziecko poczuło, jak ten język ułożyć, zęby lekko zbliżone do siebie, usta zaokrąglone „ dziubek”) i „ szumimy jak wiatr”.

Jeśli udało się wywołać dźwięk, początkowo w izolacji, przechodzimy do jego utrwalenia.

 Dokładamy do głoski inne samogłoski (i tak powstają: sza, szo, szu, sze, szy/ża, żo, żu, że, ży). Następnie utrwalamy wywołany dźwięk sz, najpierw w wyrazach na początku,  na końcu wyrazu  i środku, a potem ćwiczymy go w zdaniach.

Utrwalamy głoskę sz

Zabawa 1

  • Dziecko wodzi palcem od litery sz i wypowiada dźwięk sz, tak długo aż dojedzie do  litery a, wtedy wypowiada a

 

Sz …………………………………………………………………………………………………………………………….a  ,

Sz……………………………………………………………………………………………………………………………..o,  

sz……………………………………………………………………………………………………………………………..u, 

 sz…………………………………………………………………………………………………………………………….e, 

sz…………………………………………………………………………………………………………………………….y

na końcu łączy głoski i wypowiada: sza, szo, szu, sze, szy

 Zabawa 2

Dziecko powtarza za dorosłym:

  • klaśniecie w dłonie –  wypowiadamy jednocześnie a , klaśnięcie w dłonie sz, klaśnięcie w dłonie a    (  i tak samo wypowiadamy – asza,  asze, szo, szu szy)
  • dziecko klaszcze o dłonie dorosłego wypowiadające a-

-   klaszcze o swoje dłonie wypowiadając sz,

- o dłonie dorosłego -a

Zabawa 3.

Dorosły powtarza wyraz  dzieląc na sylaby

Sza- fa, dziecko powtarza  i próbuje wymyśleć inny wyraz, który tak samo się zaczyna ( czyli na sza na przykład   szalik, szabla, szachy, szatnia,

Szo-szopa, szop pracz

Szu-  szum, szuflada,

sze-  szew, szept, szelki,

szy-szyja, szyba, szyna, szydło,

Zabawa 4.

Dzieci uczą się  krótkiego wierszyka, który utrwala głoskę sz

 Szary kotek szary, czekał koło szpary,

 myszki nie czekały tylko uciekały.

Zadanie pierwsze

 W siadzie dzieci mówią wierszyk i wymyślają swoje  ruchy

 np.;

Szary – ręce wykonują kółka  na brzuchu

Kotek- pokazujemy na głowie uszy kotka

Szary – ręce  wykonują kółka  na brzuchu

Czekał – klaśnięcie o kolana

Koło szpary- ręce rozpostarte , kiwanie się na boki

Myszki nie czekały – dzieci toczą się po podłodze w jedną stronę

Szybko uciekały- dzieci toczą się po podłodze w drugą stronę

To tylko nasza propozycja, dzieci będą miały na pewno ciekawsze, zachęcamy do systematycznego powtarzania tego wierszyka i ćwiczeń.

Zadanie drugie

Robimy  ze  skarpetki myszkę lub kotka, a może myszkę i kotka, a  może narysujemy .

 

Jak zrobić pacynkę ze skarpetki? Instrukcja krok po kroku ...

swiat-rodzicow.pl › diy-pacynki-ze-skarpete