Terminowe wpłaty

Prosimy o terminowe wpłaty na przedszkole do 15 każdego miesiaca.