OCELOT INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI I MEDYCYNY STYLU ŻYCIA

 

 

 

FUNDACJA WSPIERANIA KULTURY RUCHU       

                  

OCELOT

   

                                                                    

 

                                                                                                      Legnica, dnia 28.07.2020r

Fundacja Wspierania Kultury Ruchu OCELOT

59-220 Legnica

ul. Jaworzyńska 219

 

 

 

OCELOT INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI I MEDYCYNY STYLU ŻYCIA

 

 

                  Fundacja Wspierania Kultury Ruchu Ocelot w ramach realizacji celów statutowych z dziedziny edukacji, promocji zdrowia i medycyny, powołała  INSTYTUT PSYCHOEDUKACJI I MEDYCYNY STYLU ŻYCIA – OCELOT. IPiMZSŻ działa we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia oraz INTERNATIONAL BOARD OF LIFESTYLE MEDICINE, realizuje wspólne cele i zadania dotyczące prewencji, leczenia i odwracania chorób zależnych od stylu życia, wykorzystanie metod behawioralnych, medycznych, motywacyjnych i środowiskowych w praktyce klinicznej i obszarze zdrowia publicznego.

 

PROGRAMY EDUKACYJNE I PROFILAKTYCZNE:

  • budowanie społecznej świadomości i umiejętności oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie
    prozdrowotnego stylu życia z poszanowaniem zdrowia planety;
  • budowanie świadomości, wiedzy i kształtowanie postaw w zakresie zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, nauczycieli i edukatorów, urzędników, przedstawicieli zawodów medycznych;
  • tworzenie programów budowania odporności psychofizycznej społeczeństwa /coaching zdrowia, psychodietetyka, medycyna sportu, aktywność ruchowa, rehabilitacja, programy redukcji stresu, budowanie zdrowych relacji społecznych/
  • zapewnienie standardów kształcenia i standardów postępowania medycznego w zakresie medycyny stylu życia

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE /stacjonarne, plenerowe lub online/: programy budowania odporności psychofizycznej i profilaktyka chorób dietozależnych, dostosowane do potrzeb konkretnych grup społecznych i zawodowych /np.: pracowników urzędów, zawodów medycznych, managerów, kierowców/, kompleksowe, indywidualne i grupowe programy zmiany stylu życia na zdrowszy, zmiany nawyków i zachowań zdrowotnych, mające na celu ogólną poprawę zdrowia, regulację masy ciała, zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych. Warsztaty coachingowe dla dorosłych /wypalenie zawodowe, coaching zdrowia – budowanie odporności psychofizycznej, podstawy psychodietetyki dla nauczycieli – nadwaga i otyłość, zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży, aktywność ruchowa dzieci i młodzieży – metoda adaptacyjna/, warsztaty coachingu sportu dla klas sportowych i klubów sportowych.

                           

Fundacja Wspierania Kultury Ruchu  OCELOT

www.ocelot-foundation.com

 Adres Siedziby: 59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 219

Adres do korespondencji: 59-500 Złotoryja, ul. Kasztanowa 22

 

 

 

 

NIP 694-15-70-299         REGON 390914278

e-mail:info@ocelot-foundation.com  Tel. +48 607 192 212