Już czytamy- LISTOPAD

JUŻ CZYTAMY - LISTOPAD

Zachęcamy do utrwalania  poznanych liter, najlepiej  w  zaproponowanej wcześniej formie zabawowej czyli np. losowanie i odczytywanie sylab, wyszukiwanie i odczytywanie  wyrazów zaczynających się na wylosowaną sylabę, układanie z wyrazów krótkich zdań, podpisów pod wykonanymi obrazkami itp.

 

Utrwalamy literę S, s

 

1. Czytanie sylab: sa, so, su,si, se, as, os, is, us, es

 

2. Czytanie wyrazów;

o-sa,  ko-sa, ka-sa, sok, li-s, sos, sa-la, la-s, la-sy, sa-dy, Sa-ra

3. Czytanie krótkich zdań

To osy. 

Mamo! Ta osa lata i lata.

To  las.  A tam lis.

To sok. Mama ma sok i Sara ma sok.

 

 

 

Utrwalamy literę L, l

1. Czytanie sylab: la, lo, lu, li, le, al, ol, il, ul, el

2. Czytanie wyrazów;

La- lalka,  la- lampa, la- lato, la-lada

ma- mali, kot-kotlet, kot- kotki, kal- kalki

3. Czytanie  prostych tekstów:

To lalka Oli.

Ala ma lalki.

Ela ma maki.

Ula  ma domek dla  lalek.

 

Utrwalamy literę y Y

1. Czytamy sylaby: my, ty, dy, ky, ly, um, yt, yd, yk, yl

2. Czytanie wyrazów;

da- daty, la- lady, ki- kity, do -domy,

ma-mamy, la-lamy, da-damy,

 dy-dymy, ko-koty, lo-lody, mo-motyl

3.  Czytamy proste teksty:

To my: Tola, Ida, Tadek.

Tymek ma auto i Tadek ma auto.

To domy.

Ida ma lody.

Utrwalamy literę r, R

1. Czytamy sylaby: ra, re, ro, ri, ru, ry, ar, er, or, ir, yr

2. Czytanie wyrazów: ra-raki, ra-rama, ra- rata, ra-raty, ro-rola, ry-ryki,                      ko-korek,  kar-ty, Ro- Romek, kre- kreda, kre-kremy

Ma-rek, A-rek, Mi-rek

 

  PAŹDZIERNIK -2020

JUŻ CZYTAMY- WAŻNE INFORMACJE

W naszej grupie 6 latki ( i chętne 5 latki ) poznały następujące litery :

O,o, A, a, E, e, U, u, M, m, T, t, I, i, D, d, K, k, L, l, y, Y

Do kończ miesiąca listopada poznamy jeszcze: Rr, Ss, Nn

BARDZO WAŻNE - SYSTEMATYCZNIE UTRWALAMY  POZNANE LITERY-  w przedszkolu prowadzone są codziennie zabawy z literami, sylabami i zabawy w czytanie.

Propozycje do zabaw w domu:

1. Utrwalamy litery – rodzic podaje nazwę litery lub pokazuje ją, a dziecko wyszukuje i zakreśla ją  w tekście gazety ( na czerwono lub niebiesko)

2. Tworzymy literowy album- można razem z dzieckiem napisać potrzebne litery na komputerze i wydrukować, dziecko wycina litery przykleja na kartce i rysuje  na tej kartce 2 obrazki zaczynające się na głoskę np.O,o ( każda litera ma swoją kartkę- w uproszczeniu literę – piszemy, przyklejamy, głoskę wypowiadamy). Można przedziurkować kartki i przewlec sznurek, potem dodawać następne kartki.

3. Wymyślamy słowa- Wydrukowane na ¼ kartki litery rozkładamy na stole, dziecko losuje , nazywa wylosowaną literę i mówi wyraz- np.  k- kura . Druga wersja to wydrukowane sylaby np. ma – mama, do- dom

4. Czytamy słowa- z wydrukowanych sylab tworzymy wyrazy – da- ma, ta- ma

 

5. Tworzymy album z podpisanymi obrazkami- dziecko odczytuje zdanie i rysuje obrazek, lub rysuje obrazek,  wymyśla tytuł i układa z wyrazów.

To dom. To mama. To dama. To mak. To dom i domek. Itd.

 

Czytamy sylaby i wyrazy

Ta- tama, ma-mata, te- temat, da- dama, ma-mama, da-data, mo-moda, ta-tata, me-meta, To mama i Ida. A tam dom.

Ko- kotek, Do- domek, mo- motek, ki – kita, ma-maki, ma – makieta

Kto to? To mama i kotek. Kotek ma motek.

 

La- lala, la- lalka, la- lama, la- lato, mo- model, la, lada, kal- kalka, ma- maki, kot- kotlet, ko- kotki.

To Ola. A to lalki Oli: Ala, Ela, Mila, Lila i Kamila. Ile lalek ma Ola?

Zachęcamy do częstych zabaw, a wydrukowane wyrazy- sylaby muszą być pogrubione i większe niż druk w gazecie – można ustalić z dzieckiem, jaka wielkość mu pasuje.

Znamy i bawimy się również z cyframi – 0-8