Co robimy w grudniu ?

Co robimy w grudniu  !

 • Ø Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięca, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi.
 • Ø Współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie – przestrzegamy wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
 • Ø Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji.
 • Ø Rozwijamy umiejętności klasyfikowania i liczenia do 6-ciu oraz na miarę możliwości dziecka.
 • Ø Czekamy na spotkanie z Mikołajem.  
 • Ø Poznajemy uroki – Zimy  – obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie oraz występujących zjawisk atmosferycznych np.: zawieje śnieżne- śnieżyca, szron, szadź.
 • Ø Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonematycznej.
 • Ø Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez : malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie i lepienie.
 • Ø Dbamy o nasze zdrowie: dbamy o higienę poprzez częste mycie rąk czasie pandemii.
 • Ø Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne               i zabawy ruchowe w sali i na podwórku.
 • Ø Kultywujemy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzenia- śpiewamy kolędy, wykonujemy ozdoby.
 • Ø Dostrzegamy rytmiczną organizację czasu w stałych następstwach pór roku.
 • Ø Rozwijamy orientację przestrzenną- określamy kierunki: na prawo, na lewo, na górze, na dole- ubieramy choinkę.