Czego uczymy się w styczniu...

Czego uczymy się w styczniu w grupie pięciolatków ?

 

Tydzień 17: Dawno, dawno temu

 

Tydzień 18: Zabawa karnawałowa

 

Tydzień 19: Święto Babci i Dziadka

 

Tydzień 20: Gdzie mieszkasz?

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami, wie jak zachować dobrą atmosferę w grupie
 • Układa życzenia noworoczne
 • Opisuje obrazki
 • Słucha legend i bajek
 • Potrafi opowiedzieć wybrane legendy i bajki, wskazać bohaterów, miejsce akcji
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Pisze po śladzie wyrazy
 • Jest zaineresowane czytaniem 
 • Układa obrazki z figur geometrycznych
 • Wie, jak wyglądają cyfry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • Przelicza elementy
 • Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi
 • Dodaje dwie liczby
 • Porównuje długość przedmiotów, mierzy je sznurkiem
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Uczestniczy w przygotowaniach do Święta Babci i Dziadka
 • Przygotowuje prezenty dla babci i dziadka
 • Bierze udział w przedstawieniu z okazji Święta Babci i Dziadka
 • Panuje nad emocjami
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Zna taniec - krakowiak
 • Gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Jest zaineresowane pisaniem
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych