CO ROBIMY W STYCZNIU

 

W STYCZNIU!

 

W dalszym ciągu utrwalamy  zachowania i nawyki prozdrowotne, związane z przeciwdziałaniem COVID – 19

 

     TEMATYKA I PODEJMOWANE DZIAŁANIA:

 

ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE.

 

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
  • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
  • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
  • aktywne uczestniczenie w zabawach na świeżym powietrzu,
  • dostrzeganie, że rośliny i zwierzęta mają swoje potrzeby; dbanie o nie (np. dokarmianie ptaków zimą),
  • otaczanie troską roślin i zwierząt,
  • przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie,
  • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań,
  • prowadzenie dialogów z zachowaniem przyjętych zasad
  • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
  • rozpoznawanie  poznanych liter drukowanych – małych i wielkich,
  • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
  • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
  • wspólne wykonywanie prac plastycznych, organizowanie zabaw twórczych, np. tworzenie scenek z wykorzystaniem pantomimy, dramy,
  • samodzielne śpiewanie piosenek z akompaniamentem muzycznym,
  • poznawanie różnych technik plastycznych, np. batiku, kolażu, frotażu, stemplowania, mokre na mokrym,
  • samodzielne używanie wybranych narzędzi, przyborów, wybieranie materiałów, organizowanie sobie stanowisk pracy
  • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik,
  • pomaganie zwierzętom, np. dokarmianie zwierząt w schronisku, ptaków zimą,
  • uczestniczenie w zabawach organizowanych przez nauczyciela,
  • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań,
  • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia, określanie aktualnej pory roku,
  • klasyfikowanie przedmiotów pod względem kilku cech wspólnych,
  • odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze
  • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,,
  • porównywanie liczebności zbiorów i liczb z wykorzystaniem znaków: =, <, >..

 

ZABAWY NA ŚNIEGU

 

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu),
  • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie
 • przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań,
  • rozpoznawanie piosenki po melodii nuconej przez nauczyciela lub chętne dziecko,
  • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
  • wspólne układanie opowiadania,
  • recytowanie, indywidualnie i zespołowo wierszy,
  • słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela oraz nagrań,
  • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
  • uczestniczenie w zabawach rozwijających: aktywność badawczą, umiejętność rozwiązywania problemów, myślenie, wyobrażenia, umiejętność klasyfikowania, uogólniania, rozumowania przyczynowo-skutkowego, poznawania samego siebie,
  • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,
  • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
  • poznawanie wybranych właściwości fizycznych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie,
  • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek logicznych (sylogizmów), słuchanie zdań prawdziwych i fałszywych,
  • rysowanie literopodobnych szlaczków na dużych płaszczyznach i w liniaturze,
  • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

      DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

 • uczestniczenie w tworzeniu dekoracji, wzbogacanie kącika przyrody,
 • szanowanie domowników, ich przyzwyczajeń, nieprzeszkadzanie im w wypoczynku, pracy,
 • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
 • określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny,
 • dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. o sposobach wspólnego spędzania czasu, 
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np.: babcia to mama mamy lub mama taty,
 • uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków, np. w zabawie w echo melodyczne, wokalne,
 • przekazywanie swoich odczuć, intencji w sposób werbalny i niewerbalny
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, długich wierszy,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • posługiwanie się poprawną mową,
 • formułowanie dłuższych wypowiedzi na dowolny temat,
 • wyodrębnianie w słowach głosek: w wygłosie, nagłosie, śródgłosie,
 • czytanie całościowe wyrazów, równoważników zdań,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne, z akompaniamentem muzycznym,
 • wspólne wykonywanie prac plastycznych,
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach,
 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków, symboli graficznych,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych,
 • rozwijanie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

 

 

Piosenka – „Pory Roku”
 
1. Cztery pory ma rok cały, każda inna, oczywiście.
Zima w śniegu, wiosna w kwiatach, lato w słońcu, 
jesień w liściach.

Ref. Wiosna, lato, jesień, zima, cztery pory rok nasz ma,
każda różne zna zabawy, każda w co innego gra.

2. Wiosna lubi rower, piłkę, lato- łódki i skakanki,
jesień – rolki, hulajnogi, zima – narty, łyżwy, sanki.

Ref. Wiosna…

3. Wiosna stawia babki z piasku, lato kąpie się w basenie,
jesień spaceruje w lesie, zima śnieg w bałwana zmienia.

 

Piosenka” – „Wesoła Babcia”sł. I muz. D i K Jagiełło

 

 1. Moja babcia lubi śpiewać,

moja babcia lubi grać.

       Lubi czytać dobre książki,

       a w niedzielę dłużej spać.

       Ref: Bo nieprawda, że to babcie

               muszą ciągle w kuchni stać,

               smażyć placki, jajecznicę

i ubrania nasze prać.

Ref: Bo….

       2. Moja babcia jest zadbana

            i ubiera modnie się.

            Chodzi często do fryzjera

            I wspaniale trzyma się.

Ref: Bo…..

3. A ja kocham swoją babcię

            i pomagam ciągle jej.

            Chcę, by długo była młoda

            I by żyło się jej lżej.

 

ZIMA - J. Oleszczuk

Mróz na dworze,
Więc kto może,
W kożuch się otula,
Bo wiatr srogi,
Dmie po drogach,
I po polu hula,
Mróz na dworze,
Więc kto może,
Rad się w cieple chroni,
W domu,  w norze,  w dziupli,
W borze, gdzie mróz nie dogoni.