Światowy Dzień Wody

22 marca obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień Wody, święto które zostało  ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Dzieci poszczególnych grup uczestniczyły w  zabawach muzyczno-ruchowych  i badawczych.  W ten sposób  rozwijały umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Poznały jak wygląda obieg wody w przyrodzie, jakie są jej właściwości, co pływa a co w niej tonie. Wiedzą, że woda jest niezbędnym źródłem życia      i należy ją oszczędzać. Na  zakończenie Dnia Wody dzieci  wspólnie zaśpiewały piosenkę, którą  poznały  podczas realizacji programu edukacyjnego „Mamo, Tato, Wolę wodę!”.