REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W NASZEJ GRUPIE V 08.04.2021

 

Temat: Przygotowanie dzieci do nauki w szkole

 

Cel główny:

- wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną
- kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania

 

Cele operacyjna:

Dziecko:

-          nazywa figury geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt

-          układa kompozycję z figur geometrycznych wg podanego wzoru

-          orientuje  się na kartce papieru i prawidłowo stosuje umowy dotyczące układów: u góry, na dole, z lewego brzegu, w prawym rogu kartki

-          potrafi liczyć liczebnikami głównymi i porządkowymi

-          zna cyfry od 1-10

-          stosuje cyfry do zapisu liczebności zbioru

-          wyznaczy wynik dodawania i odejmowania na palcach, zbiorach zastępczych, cyfrą

-          potrafi za pomocą cyfr zapisać działanie

-          dobierze podpisy do obrazka

-          wyodrębni sylaby w słowach, poda ich liczbę

-          dokona analizy głoskowej wyrazów

-          wyróżnia głoskę w nagłosie

-          przelicza głoski

-          doskonali koordynację wzrokowo-ruchową

-          przestrzega reguł zabawy

-          interpretuje piosenkę ruchem

-          powtórzy tekst rymowanki z pamięci

 

 

Przebieg:

  1. Interpretacja ruchowa piosenki „Maszeruje wiosna”

https://www.youtube.com/watch?v=DnH0l6NK6vI

 

         2.Zabawy figurami: układanie obrazka z figur geometrycznych wg wzoru.

         3.Ćwiczenia orientacji na kartce/dywaniku( np. narysuj po lewej stronie kartki, w prawym rogu,)

          Książka cz.3 nr 66

 

        4.Zabawa dydaktyczna :

a)      Układanie liczmanów(mogą to być kredki ,klocki, guziki)( układanie cyfr od 1-10 i nazywanie ich)

b)      Podpisywanie liczmanów cyfrą( układamy 5 guzików ,a dziecko ma podpisać cyfrą 5

c)      Układanie działań matematycznych /dodawanie i odejmowanie/, zapisywanie wyniku cyfrą ( 3+5=7)(9-5=4)

  Zabawy matematyczne –  dodawanie i odejmowanie na konkretach czyli : kredkach, klockach, palcach

1.Na kwiatku usiadły 2 biedronki, po chwili przyleciała jeszcze jedna biedronka. Ile biedronek siedzi teraz na kwiatku?
2. Nad łąką latały 4 ważki, jedna poleciała nad wodę. Ile ważek lata nadal nad łąką?
3. Nad łąką fruwały 2 ważki i 2 biedronki. Ile owadów lata na łąką?
4. W stawie pływało 6 żabek. 2 żabki wyskoczyły na trawę. Ile żab pływa teraz w stawie?

5.Nad wodą latały 3 ważki i 4 biedronki. Ile owadów lata nad wodą?

6.Nad wodą latało 9 owadów. 2 biedronki odleciały. Ile owadów lata teraz nad wodą?

 

  1. Gimnastyka przy muzyce „Fikający zuch”

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXpvsCdhIDc

 

 

  1. Wybieramy obrazki z książki( wyróżnianie głoski w nagłosie, dzielenie wyrazów na sylaby-podawanie liczby sylab, dzielenie wyrazów na głoski – przeliczanie głosek; układanie wyrazów z sylab i liter.

Np. Las – jaka jest głoska na początku wyrazu, dzielenie wyrazu na głoski L-a-s

  1. Ćwiczenia grafomotoryczne: rysowanie liter  palcem w powietrzu, na tatce z kaszą, pisakiem na tablicy.
  2. Pożegnanie rymowanką

 

Na wycieczkę wyruszamy

Raz i dwa ,raz i dwa

Tata jedzie obok mamy

Z tyłu nas ma.

 

Książka cz.3, nr 67 i 69