Czego uczymy się we wrześniu w grupie pięciolatków?

 

Tydzień 1: Moje przedszkole

Tydzień 2: Ja i ty to my

Tydzień 3: To jestem ja

Tydzień 4: Lecą liście kolorowe

 

Umiejętności dziecka:

 • Bawi się i współpracuje z rówieśnikami
 • Odczuwa przynależność do grupy
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Wie, czym jest alfabet
 • Wie, jak wyglądają litery: A, O
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach
 • Wie, co to jest portret i autoportret
 • Maluje portret przyjaciela
 • Wypowiada się za pomocą różnych technik plastycznych
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Wie, jak wygląda cyfra 1
 • Przelicza elementy
 • Określa wielkość elementów
 • Rozróżnia stronę prawą i lewą
 • Ustala położenie obiektów w przestrzeni
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia (stopa za stopą)
 • Wznosi konstrukcje z klocków
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Słucha piosenek i uczy się ich na pamięć
 • Określa charakter muzyki
 • Gra na instrumentach i przedmiotach codziennego użytku
 • Doskonali sprawność manualną i grafomotoryczną
 • Rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne
 • Nazywa emocje, określa swój nastrój
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych i zajęciach gimnastycznych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Zna charakterystyczne cechy jesieni
 • Zna nazwy owoców i warzyw; wskazuje ich części jadalne