Co robimy we wrześniu?

Co robimy we wrześniu !

 • Ø Wspominamy, jak spędziliśmy wakacje- rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo;

 

 • Ø Poznajemy siebie nawzajem;

 

 • Ø Wspólnie ustalamy umowy i zasady regulujące współżycie w grupie -   KODEKS PRZEDSZKOLAKA;  

 

 • Ø Pełnimy dyżury w sali- ustalamy zakres obowiązków dyżurnych.

 

 • Ø Poznajemy oznaki jesieni – zbieramy dary jesieni w parku, w sadzie i w ogrodzie;

 

 • Ø Poznajemy zasady ruchu drogowego – z wykorzystaniem zabawy tematycznej, literatury oraz wycieczki.

 

 • Ø Rozwijamy słuch fonematyczny- wyodrębniamy głoski w nagłosie, śródgłosie oraz w wygłosie, poznajemy zapis graficzny litery „A, a; O,o.

 

 • Ø Utrwalamy przeliczanie do 6-ciu: w różnorodnych grach, zabawach oraz układamy grę ściankę wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.
 • Ø Zdrowo odżywiamy się – robimy owocową sałatkę;
 • Ø Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne i zabawy w Sali lub na podwórku;
 • Ø Rozwijamy małą motorykę  podczas rysowania, wycinania, lepienia i kolorowania.