Bezpieczeństwo na drodze.

Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie. Obserwowanie przez dzieci pieszych i samochodów ,praktyczne zastosowanie zasad bezpieczeństwa podczas przejścia po pasach na drugą stronę ulicy. Zwrócenie uwagi na znaki drogowe, sygnalizator świetlny.