Co robimy w październiku

Co robimy w październiku:

 

Tydzień I: Jesień w ogrodzie.

Tydzień II: Kolory wokół  nas.

Tydzień III: Co zwierzęta i ptaki robią jesienią.

Tydzień IV: Wiem co jem i dlatego jestem zdrowy?      

 

Umiejętności  dziecka:

Stara się aktywnie uczestniczyć w organizowanych zabawach i zajęciach.

Odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej

Podaje swoje imię

Bawi się wybranymi zabawkami

Sprząta po sobie zabawki.

Zna pomieszczenia w przedszkolu.

Rozwija aparat mowy.

Lepi z plasteliny.

Utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej.

Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie.

Rozpoznaje i nazywa niektóre dary jesieni.

Doskonali sprawność ruchową  poprzez zabawy w sali lub na podwórku