Warsztaty ceramiczne

W piątek 1 października odwiedziliśmy  Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, w którym zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne dla przedszkolaków. Podczas spotkania poznaliśmy właściwości gliny oraz etapy powstawania naczyń ceramicznych. Oglądaliśmy również wystawę, gdzie zgromadzone zostały ceramiczne naczynia. Samodzielnie ozdabialiśmy biskwitowe kubeczki i uczyliśmy się toczenia na kole garncarskim. Nasze kreatywne działania przyniosły nam wiele radości i wzbudzały wiarę w sukces. A ozdobione przy użyciu stempli kubeczki są tego dowodem.