Czego uczymy się w październiku

Czego uczymy się w październiku w grupie pięciolatków?

 

Tydzień 1: Ja i moja rodzina

Tydzień 2: Bezpieczna droga do przedszkola

Tydzień 3: Jesień w parku i w ogrodzie

Tydzień 4: Pobaw się ze mną

 

Umiejętności dziecka:

 • Mówi płynnie pod względem artykulacyjnym
 • Rozróżnia prawą i lewą stronę, określa kierunki
 • Orientuje się na kartce papieru
 • Rozróżnia podstawowe figury geometryczne
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych zasad
 • Przelicza elementy
 • Porównuje liczebność zbiorów
 • Wie, jak wygląda cyfra 2
 • Rozwija logiczne myślenie
 • Rozpoznaje i kontynuuje układy rytmiczne
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny, zna stopnie pokrewieństwa w swojej rodzinie
 • Wie, jak wyglądają litery: E, I
 • Wysłuchuje podane głoski w wyrazach i dzieli słowa na sylaby
 • Obdarza szacunkiem osoby starsze
 • Wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia: zna numery alarmowe i numer 112, umie prosić o pomoc
 • Zna zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
 • Rozpoznaje niektóre znaki drogowe, rozpoznaje światła sygnalizatora
 • Wie, na czym polega praca policjanta i rolnika
 • Rozwija sprawność manualną
 • Wyraża emocje ruchem
 • Jest sprawne fizycznie: uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
 • Wykazuje zainteresowanie przyrodą: zna nazwy niektórych gatunków drzew, nazywa zjawiska atmosferyczne, wymienia cechy jesieni
 • Rozpoznaje owoce i warzywa za pomocą zmysłu smaku
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: rysuje, maluje, wykonuje makiety, wykleja, lepi
 • Śpiewa piosenki i rozpoznaje brzmienie niektórych instrumentów muzycznych
 • Nabywa umiejętność współpracy odczuwa radość i optymizm podczas wspólnych działań