CO ROBIMY W PAŹDZIERNIKU

Czego uczymy się w październiku w grupie czterolatków?

 

Tydzień 5: Moja rodzina i ja

Tydzień 6: Droga do przedszkola

Tydzień 7: Leśne odgłosy 

Tydzień 8: Kącik zabawek

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Opowiada treść obrazka
 • Układa obrazek pocięty na części
 • Odgaduje zagadki
 • Wypowiada się na zadany temat
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Reguluje oddech
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych cech
 • Posługuje się pojęciem para
 • Posługuje się określeniami kierunku: na prawo – na lewo, przed – za
 • Porównuje kształt, wielkość i kolor przedmiotów
 • Dostrzega i układa rytmy
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Zna nazwy kolorów
 • Rozumie pojęcie rodzina i zna członków swojej rodziny
 • Określa pokrewieństwo: babcia – dziadek, brat – siostra
 • Przedstawia się imieniem i nazwiskiem
 • Zna nazwę miejsca zamieszkania
 • Rozpoznaje wybrane znaki drogowe
 • Zna telefon alarmowy 112
 • Stosuje różne techniki plastyczne
 • Projektuje pracę plastyczną
 • Używa określenia portret
 • Przeprowadza proste doświadczenia badawcze
 • Rozwija motorykę małą
 • Zna charakterystyczne cechy pór roku
 • Wie, jak wygląda jeż
 • Rozpoznaje i nazywa dary jesieni
 • Rozpoznaje niektóre gatunki drzew
 • Wykonuje improwizacje muzyczne i śpiewa piosenki
 • Rozwija wyobraźnię