Co robimy w październiku !

Co robimy w październiku  !

 • Ø Rozwijamy mowę i poszerzamy słownictwo w oparciu o literaturę dziecięca, omawianie historyjek obrazkowych, spontaniczne wypowiedzi podczas zabawy.
 • Ø Współtworzymy przyjazną atmosferę w grupie – przestrzegamy wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.

 

 • Ø Stosujemy formy grzecznościowe względem siebie, a także do osób dorosłych w każdej sytuacji.

 

 • Ø Klasyfikujemy – dary jesieni /liście, kasztany, żołędzie; poznajemy zapis cyfrowy liczby -  1, 2, 3, 4.

 

 • Ø Utrwalamy nazwy drzew liściastych: kasztanowiec, dąb, klon, lipa oraz iglastych: jodła, sosna, świerk, modrzew.  

 

 • Ø Poznajemy uroki Jesieni- poznajemy zwyczaje zwierząt przygotowujących się do zimy, omawiamy zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Ø Uczestniczymy w zajęciach ceramicznych w Muzeum Ceramiki – 21.10.2021r.

 

 • Ø Rozwijamy słuch fonematyczny poprzez wyodrębnianie głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej – d-o-m, l-a-s, itp.
 • Ø Dzielimy słowa na sylaby – do – mek, kasz – tan, li- pa, itp.
 • Ø Poznajemy drukowane małe i wielkie litery –  e E, i I, t T.

 

 • Ø Rozwijamy zainteresowania czytaniem- czytamy wyrazy o prostej budowie fonematycznej.

 

 • Ø Doskonalimy sprawność manualną dłoni poprzez : malowanie, rysowanie, wycinanie, wydzieranie i lepienie.

 

 • Ø Doskonalimy sprawność ruchową poprzez ćwiczenia gimnastyczne               i zabawy ruchowe w sali i na podwórku.

Nauka piosenki pt.: „Jesień maluje”

I   Jesień wyszła z pędzlem na spacer.

    Chce by świat był dziś kolorowy.

    Już dotyka listka każdego.

    By na ziemi dywan był nowy.

Ref:  Jesień, jesień, lecą liście z drzewa.

         Jesień, jesień kolorowy czas.

         Jesień, jesień wiatr w gałęziach śpiewa.

         Jesień, jesień zwiedza park i las.

II   Drzewa w parku już odmienione.

      I kasztany szybko spadają.

      W gęstych liściach klonu dużego.

      Nasze ptaki już nie śpiewają.

Nauka wiersza pt.: Jesienny dywan”

Lecą liście z drzewa żółte i czerwone

I na ziemi leżą równo ułożone.

Tu brązowy listek wiruje powoli,

A zielony spada do koszyka Joli.

Wszystkie razem tańczą, kręcą się i skaczą

I promienie słońca pewnie dziś zobaczą.

Liście już utkały dywan kolorowy

I codziennie z wiatrem tańczą taniec nowy.