Warsztaty ceramiczne

W piątek 1 października grupa III odwiedziła  Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, w którym zorganizowane zostały warsztaty ceramiczne dla przedszkolaków. Podczas spotkania dzieci poznały właściwości gliny oraz etapy powstawania naczyń ceramicznych. Obejrzały wystawę, gdzie zgromadzone zostały ceramiczne naczynia. Samodzielnie ozdabiały biskwitowe kubeczki i uczyły się toczenia na kole garncarskim.  Takie kreatywne działania przyniosły wiele radości i wzbudzały wiarę w sukces. A ozdobione przy użyciu stempli kubeczki są tego dowodem.