CZEGO UCZYMY SIĘ W GRUDNIU

Czego uczymy się w grudniu ?

 

Tydzień 1: Mikołaju, czekamy!

 

Tydzień 2: Zabawa w teatr

 

Tydzień 3: Tropy na śniegu

 

Tydzień 4: Stroimy choinkę

 

Umiejętności dziecka:

 

 • Zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Ilustruje ruchem słuchaną muzykę
 • Gra na prostych instrumentach – janczarach
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści
 • Rozwija analizę i syntezę słuchową
 • Czerpie radość z dawania prezentów
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
 • Konstruuje prostą grę matematyczną
 • Liczy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • Porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu
 • Stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok
 • Rozumie znaczenie niektórych symboli graficznych
 • Wie, jak powstaje cień
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Łączy w pary pasujące obrazki
 • Wykonuje różnymi technikami prace plastyczno-techniczne
 • Wskazuje kierunek pochodzenia dźwięku
 • Śpiewa piosenki
 • Zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy
 • Przestrzega reguł gry
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy i chętnie uczestniczy w uroczystościach grupowych
 • Bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Uczy się wyrażać swoje uczucia i emocje
 • Jest spostrzegawcze
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków
 • Opisuje cechy charakterystyczne zimy
 • Zna właściwości śniegu i lodu
 • Zna i opisuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy