Zmiana stawki żywieniowej od 01.01.2022 r.

SZANOWNI RODZICE

ZMIANA   STAWKI    ŻYWIENIOWEJ !

Dyrektor Miejskiego Przedszkolnego Publicznego nr 4 w  Bolesławcu informuje, że ze względu na wzrost cen artykułów spożywczych i rozstrzygnięcie przetargu  na catering jesteśmy zmuszeni podnieść ceny posiłków (stawki żywieniowej).

Koszt żywienia dzieci ustalony został na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych ujętych w formularzach cenowych biorących udział w postępowaniu przetargowym na dostawę żywności do miejskich przedszkoli publicznych  w Bolesławcu  
w 2022 r., z uwzględnieniem norm żywieniowych IŻŻ dla dzieci w wieku przedszkolnym .

Po zmianie opłata jednostkowa za poszczególne posiłki obejmująca zakup surowców
i produktów potrzebnych do przygotowania posiłków wyniesie :  9,00 zł 

Cena  I śniadania  -    3,00 zł

Cena  II śniadania  -  1,50 zł

Cena  Obiadu -          4,50 zł