Czego uczymy się w styczniu?

Realizowana tematyka:

Tydzień 1: Bajki, baśnie, bajeczki

 

Tydzień 2: Czyj to dom?

 

Tydzień 3: Prezenty dla babci i dziadka

 

Tydzień 4: Karnawałowe stroje

 

Umiejętności dziecka:

 

·     Zna popularne bajki dla dzieci

·     Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat

·     Rozwija zainteresowania czytelnicze

·     Zdobywa informacje na temat pracy biblioteki

·     Nazywa członków rodziny

·     Uczestniczy w zabawach dramowych

·     Dzieli proste wyrazy na sylaby

·     Przelicza elementy w zbiorach i podaje ich liczbę

·     Grupuje przedmioty w sensowny sposób

·     Porównuje wielkość przedmiotów

·     Mierzy długość przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam

·     Konstruuje prostą grę matematyczną

·     Rozumie i stosuje pojęcie para

·     Stosuje określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej, na prawo, na lewo

·     Rozwija sprawność manualną

·     Rozpoznaje i nazywa „domy” wybranych gatunków zwierząt

·     Rozpoznaje gatunki niektórych ptaków

·     Rozumie znaczenie słowa sąsiad

·     Poznaje architekturę najbliższej okolicy

·     Składa w całość obrazki pocięte na kilka części

·     Wykonuje proste instrumenty muzyczne

·     Umie rozpoznać dźwięk i wskazać jego źródło

·     Ilustruje ruchem muzykę i śpiewa piosenki

·     Posługuje się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie

·     Wykonuje proste konstrukcje przestrzenne

·     Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka

·     Przestrzega reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki)

·     Współpracuje z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania