Uczymy się prawidłowo trzymać nożyczki.

Nasze zajęcia są bardzo ciekawe i nie zawsze proste i łatwe. Właśnie ostatnio uczyliśmy się prawidłowo trzymać nożyczki i nimi się posługiwać. Zachęcamy do podobnych ćwiczeń w domu.