CO ROBIMY W STYCZNIU

 • Słuchamy  teksty literackie i wypowiadamy się na ich temat
 • Podejmujemy próby czytania któtkich tekstów
 • Poznajemy   bohaterów popularnych bajek dla dzieci
 • Poznajemy litery B, N, G
 •  Wyróżniamy  głoski w wyrazach
 • Dzielimy wyrazy na sylaby, głoski
 • Układamy  i opowiadamy historyjki obrazkowe
 • Poznajemy cyfry 9, 10
 • Utrwalamy znaki +, - , =, >, <
 • Przeliczamy  elementy, rozwiązujemy zadania z treścią
 • Porównujemy  liczebność zbiorów
 • Dodajemy  i odejmujemy na liczmanach i w pamięci (6l)
 • Określamy  kierunki w przestrzeni, orientujemy  się na kartce papieru
 • Kodujemy za pomocą uproszczonych rysunków, znaków
 • Wskazujemy pokrewieństwo między członkami rodziny
 • Kolorujemy, starając się nie wychodzić poza kontur
 • Wykonujemy prace plastyczno-techniczne różnymi technikami: rysuje, maluje, wykleja, lepi
 • Znamy zwyczaje karnawałowe
 • Śpiewamy piosenki i wykonujemy układ ruchowy do piosenki, tańczymy tanie Nenka
 • Gramy na instrumentach perkusyjnych
 • Przygotowujemy się do kpnkursu recytatorskiego