Akcja Góra Grosza

Kolejny raz nasze przedszkole uczestniczy w akcji Góra Grosza, która organizowana jest przez Towarzystwo Nasz Dom.  Od wielu lat wspiera ono dzieci i młodzież, finansując m.in. pomoc specjalistyczną (terapie, rehabilitacje), pracę z rodziną biologiczną, rozwój indywidualnych zainteresowań wychowanków (stypendia, korepetycje, zajęcia dodatkowe, kursy zawodowe). Prowadzi również specjalistyczne Domy dla Dzieci oraz ośrodki wsparcia psychologicznego PORT. Każdy grosz się liczy. Wrzucając monetę na Górę Grosza, przekazujemy środki niezbędne dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji.