Zarządzenie nr 7/2021 Prezydenta Miasta Bolesławiec dotyczące harmonogramu naboru