Ośrodek wspierania rodziny !!!

Osoby potrzebujące  pomocy w zakresie unikania lub radzenia sobie z przemocą w rodzinie moga skorzystać z pomocy specjalistów . Harmonogram dyżurów umieszczono poniżej.

Załącznik nr 2

Harmonogram realizacji działań przez Miejski Ośrodek Poradnictwa dla Rodzin i Osób Dotkniętych Przemocą, Uzależnieniem  i  Kryzysem

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

PSYCHOLOG

Szymon Trzebuniak

 

- pomoc psychologiczna dla osób uwikłanych                  w problem uzależnienia                           i przemocy

 

 

 

 

Styczeń

11,18,25

12,19,26

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

 

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

 

506 019 848

Luty

1,8,15,22

2,9,16,23

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Marzec

1,8,15,22, 29

2,9,16,23, 30

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Kwiecień

12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Maj

10,17,24,31

4,11,18,25

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Czerwiec

21,28

1,22,29

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Lipiec

5,12,19,26

6,13,20,27

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

Sierpień

2,9,16,23, 30

3,10,17,24,

31

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

   Wrzesień

   6,13,20,27

7,14,21,28

 

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Październik

4,11,18,25

5,12,19,26

 

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Listopad

8,15,22,29

2,9,16,23, 30

Poniedziałek

Wtorek

 

15.00-18.00

Grudzień

6,13,20

7,14,21

Poniedziałek

Wtorek

15.00-18.00

 

                                                                                                                                                                                  

           Dyżury specjalistów od stycznia  2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

 

PSYCHOTERAPEUTA

Grażyna Kieras

 

- pomoc psychoterapeutyczna dot. nadużyć fizycznych, emocjonalnych                       i seksualnych

 

 

 

Styczeń

11,18,25

13,20,27

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

 

 

 

Nr telefonu kontaktowego

 

601 921 449

     Luty

     1,8,15

3,10,17

Poniedziałek

Środa

 

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Marzec

1,8,15,22

3,10,17,24

Poniedziałek

     Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Kwiecień

   12,19,26

14,21,28

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Maj

10,17,24,31

12,19,26

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Czerwiec

 

7,14,21

2,9,16,23

 

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

Lipiec

5,12,19

7,14,21

Poniedziałek

Środa

15.00-18.00

9.00-15.00

 

Sierpień

  2,9,16,30

4,11,18

Poniedziałek

     Środa

 

15.00-18.00

09.00-15.00

 

Wrzesień

6,13,20

1,8,15,22

Poniedziałek

Środa

16.00-19.00

9.00-15.00

Październik

4,11,18,25

6,13,20,27

Poniedziałek

Środa

16.00-19.00

9.00-15.00

Listopad

8,15

3,10,17

Poniedziałek

Środa

16.00-19.00

9.00-15.00

Grudzień

     6,13

     8,15

Poniedziałek

Środa

16.00-19.00

9.00-15.00

 

                                                                                                                                             

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma kontaktu

 

SPECJALISTA

PSYCHOTERAPII

UZALEŻNIEŃ  –

Katarzyna Gałązka

 

-  diagnoza w kierunku uzależnienia

 

-  profilaktyczna działalność edukacyjna

 

- udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym

 

- udzielanie wsparcia terapeutycznego osobom po zakończonym leczeniu terapeutycznym                  i ich rodzinom

 

Styczeń

5,19

13,20,27

 

Wtorek

          Środa

 

14.30 -16.30

08.00 -10.00

 

 

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

 

571 306 394

Luty

2,16

3,10,17,24

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Marzec

2,16,30

3,10,17,24,31

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Kwiecień

6,20

7,14,21,28

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Maj

4,18

5,12,19,26

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Czerwiec

1,15,29

2,9,16,23,30

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Lipiec

6,20

7,14,21,28

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Sierpień

3,17,31

4,11,18,25

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Wrzesień

7,21

1,8,15,22,29

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Październik

5,19

6,13,20,27

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Listopad

2,16,30

3,10,17,24

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

Grudzień

7,21

1,8,15,22,29

 

Wtorek

Środa

14.30 -16.30

08.00 -10.00

             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

PSYCHOLOG

Gabriela Frącala

 

- pomoc psychologiczna dla rodzin ( rodziców                i dzieci ) w których występują trudności wychowawcze                   w związku                             z problemem uzależnień                            i przemocy

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

Styczeń

11,18

7,14,21

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

604 759 982

Luty

1,8,15,22

4,11,18,25

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Marzec

1,8,15,22,29

4,11,18,25

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Kwiecień

12,19,26

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Maj

10,17,24,31

13,20,27

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Czerwiec

7,14,21,28

10,17,24

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Lipiec

5,12

1,8,15

Poniedziałek

Czwartek

12.00-16.00

 9.00-13.00

Sierpień

2,9,16,23,30

5,12,19,26

 

Poniedziałek

Czwartek

 

 

14.30-18.30

 

   Wrzesień

   6,13,20,27

2,9,16,23,30

 

Poniedziałek

Czwartek

 

 

12.00 – 16.00

15.00 – 19.00

 

Październik

4,11,18,25

7,14,21,28

 

Poniedziałek

Czwartek

 

 

12.00 – 16.00

15.00 – 19.00

 

Listopad

8,15,22,29

4,18,25

 

Poniedziałek

Czwartek

 

12.00 – 16.00

15.00 – 19.00

Grudzień

6,13,20,27

2,9,16,23,30

 

Poniedziałek

Czwartek

 

15.30 – 19.30

15.00 – 19.00

                                                                                                      

                             

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

TERAPEUTA

UZALEŻNIEŃ

Zbigniew Sondaj

- prowadzenie indywidualnego                i grupowego wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychoaktywnych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

Styczeń

4,11,18,25

8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1,8,15,22

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Marzec

1,8,15,22,29

 5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Kwiecień

12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Maj

10,17,24,31

7,14,21,28

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Czerwiec

7,14,21,28

4,11,18,25

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Lipiec

5,12,19,26

2,9,16,23,30

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

Sierpień

2,9,16,23,30

6,13,20,27

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

   Wrzesień

   6,13,20,27

3,10,17,24

Poniedziałek

Piątek

15.30 – 20.30

 

Październik

4,11,18,25

1,8,15,22,29

Poniedziałek

Piątek

 

15.30 – 20.30

 

 

Listopad

8,15,22,29

5,12,19,26

Poniedziałek

Piątek

 

15.30 – 20.30

 

 

Grudzień

 

6,13,20,27

3,10,17,24

 

Poniedziałek

Piątek

 

15.30 – 20.30

 

 

 

                                                                                                                                                   

Dyżury specjalistów od stycznia 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

 

STREETWORKER

Zbigniew Sondaj

- praca prowadzona na ulicy z osobami bezdomnymi uzależnionymi od alkoholu i środków psychoaktywnych

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

Styczeń

1-31

 

 

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

501 661 140

Luty

1-28

 

 

Marzec

1-31

 

 

Kwiecień

1-30

 

 

Maj

1-31

 

 

Czerwiec

1-30

 

.

Lipiec

1-31

 

 

Sierpień

1-31

 

 

   Wrzesień

 

1-30

 

 

 

Październik

1-31

 

 

 

Listopad

1-30

 

 

 

Grudzień

 

1-31

 

 

 

 

 

 

 

Dyżury specjalistów 2021 r.

Poszczególne działania

Miesiąc

Dzień miesiąca

Dzień  tygodnia

Godzina

Uwagi

Forma Kontaktu

Pedagog, socjoterapeuta

Barbara Makowska

 

- prowadzenie profilaktyki dzieci i młodzieży

- psychoedukacja oraz wsparcie terapeutyczne dzieci, młodzieży i rodzin

- wsparcie terapeutyczne dzieci i młodzieży uzależnionej behawioralnie

 

   Wrzesień

21,28

15,22,29

Wtorek

Środa

 

15.30 – 20.30

 

 

 

 

 

 

 

Nr telefonu

kontaktowego

    503 458 832

Październik

5,12,19,26

6,13,20,27

Wtorek

Środa

 

 

15.30 – 20.30

 

 

Listopad

2,9,16,23,30

3,10,17,24

Wtorek

Środa

 

 

15.30 – 20.30

 

 

Grudzień

7,14

1,8,15

Wtorek

Środa

 

 

15.30 – 20.30