10 edycja programu

10 edycja programu "Mamo, Tato,wolę wodę!"za nami. W dniach 19.03-23.03.2018 roku wszystkie grupy w naszym przedszkolu uczestniczyły w cyklu zajęć, których celem było edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka, ukazanie jej znaczenia dla całego środowiska. Ponadto kształtowanie postawy proekologicznej dotyczącej ochrony środowiska, segregacji odpadów i ponownego ich wykorzystania. 22.03.2018 roku obchodzone było w przedszkolu Święto Wody. Wszystkie dzieci miały w tym dniu ubrania lub ich element w kolorze niebieskim. Wyświetlony został film edukacyjny „Czysta woda” i wspólnie zaśpiewana piosenka „Mamo, tato, wolę wodę!”. Ponadto w każdej z grup odbyły się zabawy o tematyce wodnej. Do tych obchodów włączeni zostali również rodzice wychowanków. W grupie V zorganizowano popołudniowe spotkanie i zabawy z rodzicami, w trakcie którego wykonane zostały prace przestrzenne.Wszystkie działania zakończone zostały wystawą, na której zaprezentowano prace wykonane w trakcie zajęć: plakaty i zabawki z plastikowych butelek.