W październiku...

 • Rozpoznajemy i nazywamy warzywa
 • Rozróżniamy, nazywamy i klasyfikujemy owoce na krajowe i egzotyczne
 • Globalnie (całościowo) czytamy wyrazy, dzielimy słowa na sylaby, wyodrębniamy głoski na początku, na końcu i w środku wyrazów
 • Rozpoznajemy i nazywamy grzyby jadalne i trujące
 • Poznajemy sposoby przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw – robimy i degustujemy sałatkę owocową
 • Doskonalimy umiejętność układania rytmów
 • Przeliczamy elementy zbiorów, porównujemy ich liczebność – mniej, więcej, tyle samo
 • Dostrzegamy i nazywamy zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie
 • Poznajemy drzewa, owoce i liście najpopularniejszych polskich drzew, dzielimy drzewa na iglaste i liściaste
 • Poszerzamy wiedzę na temat zwierząt leśnych
 • Poszerzamy wiedzę na temat osób i instytucji, do których można zwrócić się w sytuacji zagrożenia – zapoznanie z numerem alarmowym 112
 • Poszerzamy słownictwo o nazwy zawodów artystycznych – malarz, muzyk, aktor i in.
 • Zapoznajemy się z twórczością i postacią F. Chopina
 • Doskonalimy sprawność ruchową, kształtujemy prawidłową postawę sylwetki podczas różnorodnych zabaw i zajęć
 • Rozwijamy małą motorykę, sprawność manualną, grafomotoryczną podczas ćwiczeń i zabaw plastycznych – rysujemy, malujemy, wycinamy, kleimy…
 • Rozwijamy słuch na zajęciach muzycznych, uczymy się nowych piosenek, np. „Najłatwiejsze ciasto w świecie”
 • Uczestniczymy w zabawach z językiem niemieckim, przygotowujących do jego nauki w szkole podstawowej