W STYCZNIU 4 – LATKI

W    STYCZNIU   4 – LATKI:

 

 • Obserwują następstwa czasu i jego rytmicznej organizacji, poznanie roli kalendarza i zegara jako miernik ów czasu.
 • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych
 •  Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
 • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
 • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami  atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
 •  Rozwijamy  sprawność  małej  motoryki  podczas  malowania,  wycinania,  rysowania   – wykonujemy prace  plastyczne 
 • Rozwijamy analizę i syntezę wzrokowo-słuchową.
 • Rozwijamy umiejętność wnioskowania i uogólniania
 •  Przygotowujemy uroczystość  DZIEŃ BABCI  I  DZIAKA - uczymy  się  wierszy, piosenek i tańców
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
 • Konstruujemy gry-ściganki.
 • Uczymy się kontrolować swoje emocje.
 • Rozwijamy sprawność ruchową podczas zajęć,  zabaw i ćwiczeń w przedszkolu.
 • Rozwijamy słuch muzyczny podczas  koncertów
 • Podczas zabaw poznajemy różne sposoby pomiaru wysokości i długości.
 • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.