KONKURS "KOTYLION"

Konkurs plastyczny

MÓJ, JEDYNY, NIEPOWTARZALNY

KOTYLION PATRIOTYCZNY”

 

Zapraszamy naszych Mieszkańców: Rodziców,Dzieci, Uczniów, Przedszkolaków, całe Rodziny, słowem - wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym na biało-czerwonykotylion. Czekamy na Wasze oryginalne i nietuzinkowe pomysły. Chcemy z Waszych arcydzieł stworzyć jedyne w Polsce plastyczne i malownicze „kotylionowe drzewko” - patriotyczną manifestację Bolesławian.

 

Organizator: Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki.

 

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców,a zwłaszcza wśród młodzieży i włączenie ich w obchody majowe oraz upamiętnienie 230. Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3. Maja poprzez wykonanie największych, najciekawszych biało –czerwonychkotylionów.

 

Technika oraz materiały wykonania prac sądowolne.

 

Liczymy na Wasze ciekawe pomysły. Oczywiście pamiętajmy orozecie w  kolorze białym w środku, a czerwonym na zewnątrz.

 

Kryteria oceny prac konkursowych :

– estetyka wykonania,

– kompozycja pracy,

– samodzielność.

Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, nowatorstwo, staranność wykonania oraz prawidłowe wykorzystanie barw isymboli narodowych.

 

Termin składania prac wraz dokumentami do 27 kwietnia br., BOK – MCC, pl. Piłsudskiego 1 c /PITiK - sklep z ceramiką.

Dodatkowe informacje: animacja@bok.boleslawiec.pl, tel. 75-644-55-93