Ciekawe webinaria dla rodziców !!!!!

W ramach projektu "Wzmocnij swoja rodzinę" , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu przdstawia materiał edukacyjny, którego celem jesy zwrócenie uwagi na problemy rodziny w dobie pandemii, a jednoczesnie poradnictwo w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznęj.

Zapraszamy do obejrzenia webinariów:

 https://youtu.be/WoloDy9AH-E
 https://youtu.be/FJYcmHtsN8Q
 https://youtu.be/vP1vXzmqgtc
 https://youtu.be/GmZ-5Hf7L0s

Wideo konferencje zostały sfinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Bolesłąwiec ze środków przeznaczonych na przeciwdzialanie alkoholizmowi i narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemw Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Bolesłąwcu