Pływamy na Termach

Dzieci 6 letnie rozpoczęły naukę pywania na Termach Bolesławiec.  Zajęcia finansowane są z Programu Profilaktyki Uzależnień Gminy Miejskiej Bolesławiec . Celem programu i zajęć jest:

  1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci.
  2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej dzieci.
  3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
  4. Zainteresowanie dzieci gł. z tzw.  środowisk ryzyka  aktywnym spędzaniem wolnego czasu
  5. Wskazywanie niekorzystnego wpływu używek  na sprawność fizyczną.