Konkurs "KONKURS DOBREJ FORMY 2014/1015"

W przedszkolu w miesiącu lutym 2015 został przeprowadzony konkurs "KONKURS DOBREJ FORMY" wramach Programu Szwajcarsko-Poskiego: "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom cywiliazcyjnym". Dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących  10 zasad prawidłowego żywenia. Podsumowaniem teoretycznej wiedzy był udział przedszkolaków w konkursie plasycznym na w/w temat. Pracewychowanków zostały wyeksponowane w formie wystawy w holu przedszkola. Komisja skladajaca sie z nauczycieli i dyrektora wyłniła jedną pracę, która bedzie "reprezentować" naszą placówkę w Warszawie w siedzibie Instytutu Żywności i Żywienia.