Inauguracja współpracy polsko-czeskiej.

Trzydniowymi warsztatami "W zdrowym ciele, zdrowy duch -tańce, zabawy i działania plastyczne” Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 w Bolesławcu i Przedszkola z Liberca zainaugorowało współpracę w ramach projektu  pn.: „ Transgraniczne Przedszkolaki promują ruch i zdrowe smaki”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa.

 Głównym celem projektu jest rozszerzenie współpracy i rozwój przyszłego partnerstwa pomiędzy przedszkolem z Bolesławca i Liberca.  Celami szczegółowymi  projektu są:                    1. Edukacja prozdrowotna dzieci, rodziców, dotycząca  zdrowego odżywiania, aktywnego spedzania wolnego czasu. 

2.Wymiana doświadczeń między nauczycielami oraz rodzicami dzieci.

3. Poznanie działań po obu stronach granicy sprzyjajacych profilaktyce chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca, otyłość, choroby serca i wad postawy.

 

 Oprócz warsztatów zaplanowano spotkanie dzieci i rodziców w Przedszkolu w Libercu, warsztaty rękodzielnicze w Borówkach koło Gromadki. Festyn sportowy na Ośrodku Wodno - Sportowym w Bolesławcu zakończy działania projektu, ale nie zakończy działań obu przedszkoli.