O przedszkolu

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 umiejscowione jest w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie:

 •  Centrum Wiedzy - Biblioteka Publiczna,

 • Muzeum Ceramiki,

 • Szkoły Muzycznej,

 • Domu Kultury, BOK- MCC,

 • Ratusza- siedziby władz miejskich,

 • Kryte baseny -  „Orka”, "Termy"

 Taka lokalizacja pozwala na ścisłą współpracę przedszkola z tymi instytucjami. Dzieci poznają historię  i tradycje naszego regionu, zwiedzają wystawy, uczestniczą w koncertach muzycznych i spektaklach teatralnych oraz uczą się pływać.

W  PRZEDSZKOLU DZIECKO MA MOŻLIWOŚĆ: 

 • Dobrego przygotowania do podjęcia obowiązku  szkolnego

 • Uczestniczenia w licznych konkursach i występach artystycznych

 • Poznania zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa – spotkania z policjantem, strażakiem, strażkiem miejskim

 • Uczestniczenia w koncertach  muzyki klasycznej, przedstawieniach teatralnych

 • Dzięki współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bolesławcu jest  możliwość wczesnego  zdiagnozowania nieprawidłowości rozwojowych u dziecka i zapewnienia  mu opieki  w zakresie :

 • Korzystania z poszerzonej oferty edukacyjnej:

     - zajęcia umuzykalniające (wszystkie grupy)

     - religia (6 l)

    -  nauka pływania (dzieci  6 l)  

 • Zwiedzania ciekawych miejsc np.: Fabryki Bombek w Złotoryji, Huty Szkła Artystycznego, ZOO 

 • Korzystania z indywidualnej diety i odpoczynku

 

 • Udział w programach prozdrowotnych

   

  Udział w licznych akcjach charytatywnych

   

 • Uczestniczenia w badaniach profilaktycznych dotyczących wad postaw i wzroku

OSIĄGNIĘCIA NASZYCH WYCHOWANKÓW:

 • ZAJMOWANIE CZOŁOWYCH MIEJSC W SPARTAKIADACH SPORTOWYCH

 • NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH TWÓRCZOŚCI DZIECIĘCEJ

 • BARDZO DOBRE PRZYGOTOWANIE DO PODJĘCIA OBOWIĄZKU NAUKI W SZKOLE

 

O NAS

Przedszkole mieści się w wolnostojącym budynku po kompleksowym remoncie, położonym  w centrum miasta z nowym, bezpiecznym placem zabaw (monitoring zewnętrzny, certyfikaty urządzeń), wyposażonym   w urządzenia aktywizujące wszechstronny rozwój fizyczny dzieci, sprzyjający aktywności twórczej, umożliwiający odpoczynek wśród zieleni (piękne drzewa chronią dzieci przed nadmiernym nasłonecznieniem w upalne dni).  

 • Pięć oddziałów dla 3,  4,  5,  6  i  5- 6 latków.

 • Otwarte od poniedziałku do piątku: 6:00 – 16:00. Nieczynne w  lipcu 2021 r.

 • Catering :  Dostosowane posiłki zgodnie z zalecaną dietą wskazaną dla dziecka.

 • Zajęcia w ramach pobytu dziecka w przedszkolu: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, j. niemiecki,  zajęcia artystyczne, religia dla grup starszych na wniosek rodziców, koncerty muzyki klasycznej, zajęcia umuzykalniajce.

 • Wymienione atuty: W otoczeniu przedszkola znajduje się szereg instytucji kulturalnych takich jak  Centrum Wiedzy - biblioteka, muzea, Bolesławiecki Ośrodek Kultury-MCC, Młodzieżowy Dom Kultury, Państwowa Szkoła Muzyczna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. W bliskiej odległości znajdują się pływalnie kryte, dzięki czemu dzieci uczestnicza w nauce pływania ( 6 latki) . Takie położenie sprzyja aktywnej realizacji założeń edukacji kulturalnej i prozdrowotnej poprzez bezpośrednie uczestnictwo w proponowanych formach działalności wymienionych instytucji. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna- nauczyciele mianowani, dyplomowani z  wyższym wykształceniem, posiadają dodatkowe specjalizacje ( studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne), w zakresie psychologii, logopedii, terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej, zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, sztuki, nauczania początkowego, nauki języka niemieckiego.  Wychowankowie mają stworzone warunki do rozwijania zdolności, a dzieci wolniej rozwijające się na wyrównywanie deficytów rozwojowych. Ściśle współpracujemy w tym zakresie z rodzicami dzieci i instytucjami. W przedszkolu działa prężna Rada Rodziców, która współdecyduje o podejmowanych działaniach, bierze czynny udział w organizowaniu uroczystości oraz w rozwiązywaniu bieżących problemów. Przedszkole posiada odpowiednia bazę do realizacji założeń podstawy programowej. Nauczyciele szkół podstawowych wysoko oceniają przygotowanie naszych wychowanków do  podjęcia obowiązku szkolnego. Dzieci uczestniczą w licznych konkursach i programach edukacyjno- wychowawczych o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym, zdobywając nagrody i wyróżnienia.