Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN

 

Załącznik nr 1                   

do Uchwały RP z dnia 30.08.22 r. 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

 

600 - 815           Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję            wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Zabawa ruchowa. 

815 - 830           Przygotowanie do śniadania

830 - 900           I Śniadanie

900 – 1015        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.

1015-1030         Przygotowanie do śniadania

1030-1100         II Śniadanie

1100-1300         Leżakowanie

1315-1330         Przygotowanie do obiadu

1330-1400         Obiad

1400-1500              Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczno-ruchowe

1500-1600         Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                            Zamknięcie przedszkola

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU

 

600-815             Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Ćwiczenia poranne

815 - 830           Przygotowanie do śniadania

830 - 900           I Śniadanie

900-1030           Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą i indywidualne. Spacery, zabawy dowolne na  świeżym powietrzu (np.; w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1030-1045         Przygotowanie do śniadania

1045-1115         II Śniadanie

1115-1315         Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno -pedagogicznej

1315-1330         Przygotowanie do obiadu

1330-1400         Obiad

1400-1600         Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek).      Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                            Zamknięcie przedszkola