Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN

 


600 - 815          Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe

                      (np.; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową,  grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa                                 ruchowa. 

815 - 830           Przygotowanie do śniadania

830 - 900           I Śniadanie

900 – 1015        Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą i indywidualne. Spacery, zabawy  dowolne na placu przedszkolnym lub w sali.

1015-1030         Przygotowanie do śniadania

1030-1100         II Śniadanie

1100-1245         Leżakowanie

1245-1315         Przygotowanie do obiadu

1315-1345         Obiad

1345-1600           Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowanie do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela                         na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne                                 według zainteresowań dzieci na placu przedszkolnym lub w sali. Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                    Zamknięcie przedszkola.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH PRZEBYWAJĄCYCH W PRZEDSZKOLU 9 GODZIN

 

600-815             Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.                                        Ćwiczenia ogólno- rozwojowe (np.; rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę).                              Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci Ćwiczenia poranne

815 - 830            Przygotowanie do śniadania

830 - 900           I Śniadanie

900-1030           Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cała grupą  . Spacery, zabawy dowolne na  świeżym                        powietrzu (np.; w ogrodzie, ma boisku, w parku) lub w sali, ćwiczenia gimnastyczne.

1015-1030          Przygotowanie do śniadania

1030-1100         II Śniadanie

1100-1245         Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek. Zabawy dowolne                        w sali lub na placu przedszkolnym.

1245-1315         Przygotowanie do obiadu

1315-1345         Obiad

1345-1600         Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (ewentualnie czytanie                                         fragmentów książek). Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowanie do ich możliwości i potrzeb.                           Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach na placu przedszkolnym lub w sali.

                      Rozchodzenie się dzieci do domu.

1600                     Zamknięcie przedszkola.