Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Informuję, że rekrutacja do Miejskiego Przedszkola  Publicznego Nr 4 

w Bolesławcu na rok szkolny 2021/2022 odbędzie się

 

WAŻNA  INFORMACJA !!!! 

 

Szanowni Rodzice !!!

 

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 

Od dnia 07 marca  2022 r. do 10 marca 2022 r. do godz. 13.00   

potwierdzenie woli korzystania dzieci z przedszkola.

 

 

 

Brak potwierdzenia woli do dnia 10 marca 2022 r do godz 13.00 

skutkuje odmową  przyjęcia dziecka do przedszkola 

 

 

 
od 08.02.2022 r.  od godz. 8.00 do 25.02.2023r.  
do godz.13.00 

Opublikowanie oferty nastąpi w lutym  2022 r. na stronie 

mpp4boleslawiec.szkolnastrona.pl 

Wtedy także na stronie przedszkola zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad i kryteriów rekrutacji oraz harmonogramu naboru. 

Od 8 lutego 2022r. do 25 lutego 2022 r. do godz.13,00

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy wydruować i dostarczyć do przedszkola do dnia 25 lutego 2022 r. do godziny 13.00.

Brak tak złożonych dokumentów  eliminuje kandydata z dalszych etapów rekrutacji 


 Rejestracja  kandydatów przystępujących do naboru do wybranego przedszkola możliwa będzie na stronie 

www.boleslawiec.przedszkola.vnabor.pl  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

Więcej informacji na stronie : mpp4boleslawiec.szkolnastrona.pl