RODZINA 500+


Program Rodzina "500 plus" w Bolesławcu

           Gmina Miejska Bolesławiec przystępuje do realizacji Programu "Rodzina 500 plus", który wprowadza świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko do 18. roku życia lub na każde dziecko w przypadku rodzin o niskich dochodach.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka w wysokość 500,00 zł m-nie. na dziecko w rodzinie. Świadczenie wychowawcze ma przysługiwać na każde drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.
Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka  na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00 zł.

 

Przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych mieszkańcom Bolesławca
 od 01 kwietnia 2016 r. będzie zajmować się nowo utworzone Centrum Świadczeń Rodzinie
w siedzibie Urzędu Miasta przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 (parter biurowca).  Wnioski dostępne będą w Biurze Obsługi Interesanta ( Rynek 41 – Ratusz), w Centrum Świadczeń Rodzinie,
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Cichej  7 oraz na stronach internetowych www.mpips.gov.pl, www.boleslawiec.eu, www.mops.boleslawiec.pl

 

Wnioski będzie również można składać w wersji elektronicznej, jeśli posiada się podpis kwalifikowany lub zaufany profil na ePUAP-ie.  Aby uzyskać profil zaufany należy założyć konto na ePUAP,  pod adresem  http://www.epuap.gov.pl/.

 

Aktualnie wstępne informacje dotyczące świadczenia wychowawczego będzie można pozyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cicha 7 w Sekcji Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
w pokojach Nr 7 i 11
 
od poniedziałku do piątku w godzinach przyjęć interesantów tj.:
- poniedziałek   w godz. od 11.00 do 15.00;
- od wtorku do piątku   w godz. od   7.30 do 11.30

oraz pod numerami telefonów: 756457817 i  756457821.

 

Informacje dotyczące świadczenia wychowawczego dostępne są również na stronie
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus