Grupa IV

Jesteś tu: » Strona startowa » Grupa IV            

 • Naad czym pracujemy w październiku...

 

PAŹDZIERNIK

Nad czym będziemy pracować :

 

 • Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie zachodzą w życiu roślin i zwierząt jesienią.  
 • Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących w lesie, ich domów oraz gatunków drzew.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych związanych z jedzeniem owoców i warzyw jesiennych.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych podczas wypowiedzi inspirowane tekstem literackim, obrazkiem, tematem dnia.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: ogród, grządka, przepis, orkiestra, Indianin, tipi, wigwam, totem.
 • Zapoznanie dzieci z obrazem graficznym głosek e, i  oraz wyrazami podstawowymi:ekran, igła.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby i głoski oraz przeliczania ich.
 • Wdrażanie do starannego naśladowania N. podczas ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i gimnastyki buzi i języka.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie w sytuacjach zadaniowych.
 • Utrwalenie zasad zachowania w ważnych miejscach, np. w muzeum, bibliotece.
 • Wdrażanie do samodzielności – ubierania się, rozbierania, przygotowania drobnej przekąski.
 • Zapoznanie dzieci z symbolami na mapie pogody oraz słownictwem koniecznym do wysłuchania i zrozumienia prognozy pogody.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej podczas ćwiczeń porannych i gimnastycznych.
 • Zapoznanie dzieci z aspektami kardynalnym i porządkowym liczb 1 i 2 oraz ich obrazem graficznym.
 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania, nazywania i badania własności figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, klasyfikowania obiektów, układania rytmów.
 • Nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się określeniami: najmniejszy, większy, mniejszy,największy podczas szeregowania
 • pod względem wielkości.
 • logicznych, eksperymentów.
 • Pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo–skutkowego za pomocą zagadek słownych, sensorycznych,
 • Uwrażliwienie na zmiany dynamiki utworu muzycznego w zakresie tempa i wysokości dźwięku.
 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej i dbanie o estetykę podczas wykonywania prac plastycznych.

 

 

 • Festyn tuż, tuż.

Dnia 23.09.2018r. o godż 10.00 na retenie basenów MOSIR, odbędzie się festyn sportowy, który będzie min.uwieńczeniem programu polsko - czeskiego: ,,Transgraniczne przedszkolaki promują zdrowe smaki"i. Nasz grupa wystąpi w krótkim programie artstycznym  promującym zdrowe żywienie, dlatego też mile widziane są wszystkie dzieci wraz z rodzicami. Zakonczenie imprezy- 14.00. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy.

 • Nasza pierwsza wizyta w Bibliotece.

 Dzisiaj był bardzo ciekawy dzień. Zostaliśmy zaproszeni na bajkę do biblioteki, którą zaprezentowalia nam grupa seniorów z MCC Cik - Halo  Grupa.

 • AKCJA,,SPRZĄTAMY ŚWIAT"

To dzisiaj wyruszyliśmy po raz kolejny do akcji ,,Sprzątanie świata", Tym razem oddaliliśmy się nieco  od przedszkola ,żeby posprzątać nasze środowisko. Każdy pracował jak przysłowiowa mrówka.

| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |

Przeczytaj także